Aktuality

Setí pokusů v roce 2021

Letošní setí jsme zahájili 25.3. v Černuci.


 

Monitorování zásoby dusíku v roce 2021 - nové!

Monitorování zásoby dusíku v roce 2021

 

Bayer ExpertForum – Inovace v ochraně cukrovky 2021

Následující odkaz obsahuje videozáznam přednášek na téma inovace v ochraně cukrovky v roce 2021.

https://tvzemedelec.cz/bayer_cukrovka2021/

 

Stanovisko Řepařského institutu k moření cukrové řepy pro osev 2021

Osivo cukrové řepy bylo v Evropě až do osevu 2018 namořeno přípravky ze skupiny neonikotinoidů, které řepu chránily před škůdci po dobu 8 – 10 týdnů od zasetí. Od osevu 2019 jsou tyto přípravky v Evropě zakázány kvůli obavám z poškození opylujícího hmyzu, zejména včel. U nekvetoucí cukrové řepy nebylo ovšem toto poškození nikdy prokázáno. Zákaz NN byl prosazen přesto, že nebyla a dosud není adekvátní alternativa za toto ochranné opatření. Více v přiloženém dokumentu.

Stanovisko Řepařského institutu k moření cukrové řepy pro osev 2021 - ke stažení!

 

Aktuální hrozba houbových chorob a škůdců 16.7.2020

 

Aktuálně hrozí houbové choroby listů a další vlna škůdců! Na východě regionu jsme zaznamenali první příznaky infekce cerkosporiózou. Chladnější počasí bude pravděpodobně zpomalovat šíření infekce, přesto je potřeba často kontrolovat porosty a připravit se na aplikaci fungicidů. Budeme se snažit posílat operativní informace, naše pozorování jsou však z malého počtu lokalit a tak je na agronomech, aby své porosty pečlivě sledovali. Stav porostů je výjimečně dobrý a nesmíme připustit jejich poškození, jak se to někde stalo v loňském roce. Při letošním bohatém chrástu doporučujeme zvýšit dávku vody k zajištění dostatečné pokryvnosti postřiků (cca 300 l/ha). Současně se zvyšuje výskyt housenek můr a nastupuje další generace makadlovky řepné. Opět to znamená pečlivou kontrolu porostů a případné rychlé aplikace insekticidů. Tato situace přichází bohužel do žní. To vyhrocuje pracovní špičku, ale škody, které by její nezvládnutí mohlo přinést, však mohou být opravdu veliké.

 

Setí pokusů 20.3.2020

V těchto dnech finišujeme s přípravou osiva. Celkově plánujeme osít přes 8.000 parcel. Osivo se často parcelku od parcelky mění, a tak je nutné přesně navážit (každé osivo má jinou hmotnost) asi 3.500 dávek a sáčky s osivem bezchybně seřadit do přepravek. Před každou parcelkou je zpravidla třeba během jízdy použité osivo odsát a vložit nové.

 

Fungicidní ochrana 21.8.2019

Pomalu končí účinnost prvních fungicidních postřiků. I vzhledem k počasí doporučujeme častou kontrolu porostů a případné opakování zásahů. Chraňte si zbylé listy!.

 

Výskyt cerkosporiózy 10.7.2019

Vzhledem k současnému vývoji počasí a slibovaným dešťům koncem týdne doporučujeme od příštího týdne pravidelné prohlídky porostů na listové skvrnitosti. Na Opavsku už byl výskyt cerkosporiózy potvrzen začátkem července. Na našich pokusných lokalitách jsme zaznamenali opět výskyt hnilob kořenů. Vzhledem k probíhajícímu suchu se možná zopakuje scénář loňského roku. Zvlášť riziková jsou pole, kde už v minulosti k výskytu hnilob kořenů došlo. Evidujte pole, kde se hniloby kořenů vyskytly, určitě to časem bude důležitá informace pro výběr odrůd a další agrotechnická opatření.

  

 

Výstraha makadlovka 8.7.2019

Začátkem července jsme zaznamenali na našich pokusných lokalitách pro cukrovou řepu počátek nové (druhé) generace makadlovek. Zvýšený počet dospělců byl ve feromonových lapačích na stanovištích na Městecku, Bezensku a Roudnicku. Ve východní polovině regionu – rajónu Českého Meziříčí – se zatím motýlci ve zvýšené míře v lapácích neobjevili.

Doposud jsme nikde v porostech nezaznamenali výraznější škody od housenek, ale přesto doporučujeme prohlídku porostů a případné zvážení insekticidního ošetření. Je nutné snižovat generaci dospělců, na housenky není insekticidní ošetření příliš účinné. Ing. Holý z VÚRV Ruzyně minulý týden uváděl napadení makadlovkou v Polabí na sledovaných lokalitách v rozmezí 1-23 % rostlin. Údaje z lapáků ovšem ne vždy korelovaly s počty napadených rostlin. I z tohoto důvodu je nutná prohlídka přímo porostu cukrovky.

 

Pokusnictví a poradenství pro pěstitele cukrové řepy 2019
Technologie Conviso 2019

 

Restrikce chemie u cukrové řepy

ke stažení zde

 

Nový stroj na sklizeň řepařských pokusů - vyrobil Řepařský institut, spol. s r.o. pro odbor odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ, první sklizeň

     

 

Monitorování zásoby dusíku na řepných polích pro Tereos TTD 2019
Tabulka Monitorování dusíku 2019