Kontakty:

Ing. Jaromír Chochola, CSc.
tel. 326 388 210
mob. 602 446 376 chochola@semcice.cz

Ing. Klára Pavlů, Ph.D.
tel. 606 508 188
pavlu@semcice.cz

Ing. Josef Vítek
tel. 607 728 939
vitek@semcice.cz

Ing. Urszula Benešová
tel. 739 324 450
benesova@semcice.cz

 

Výzkum, pokusy

Řepařský institut, spol. s r.o. provádí na zakázku polní pokusy a řeší výzkumné problémy s cukrovkou. V současné době probíhají tyto projekty:
 
  Výzkum technologie pěstování cukrovky pro řepařskou komisi cukrovarů Tereos TTD
  Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy - spoluřešitelství projektu
        TAČR
  Zkoušení registrovaných odrůd pro seznam doporučených odrůd cukrovky
  Registrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin do cukrovky
  Zakázkové zkoušení a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin, hnojivy,
        pomocnými látkami, odrůdami a technologiemi pěstování

     

Aktuální výsledky výzkumu:

 • Zprávy jsou k dispozici v sekci "Ke stažení"!
 • Projekt "Pořízení speciálního secího stroje pro pokusnictví":
 • V roce 2017 jsme s přispěním dotace EU z Programu rozvoje venkova realizovali projekt, jehož cílem bylo pořízení speciálního secího stroje pro setí výzkumnických pokusů cukrové řepy. Nákup stroje MONOSEED K od firmy Wintersteiger nám díky jeho speciálním a moderním funkcím (kalibrace osiva, možnost výměny osiva během setí, možnost změny meziřádkové vzdálenosti, pneumatický výsev, setí podle znamenáků a GPS) umožňuje:

 • zpřesnění pokusů,
  zvětšení rozsahu pokusnické činnosti,
  zlepšení poradenství při výběru odrůd, včetně doporučení pro Seznam doporučených
        odrůd.

  Projekt "Vybudování nové laboratoře a haly pro garážování výzkumnické techniky":
 • V roce 2016 jsme s přispěním dotace EU z Programu rozvoje venkova realizovali projekt, jehož cílem bylo vybudovat halu pro garážování velké výzkumnické techniky a novou výzkumnickou a servisní laboratoř, jejíž moderní vybavení umožní rozšíření výzkumných aktivit i poskytovaných servisních služeb, a to pomocí:

 • výkonného a objektivního zařízení pro odběr půdních vzorků,
  přístrojů pro půdní analýzu zamoření škůdci,
  přístrojů pro stanovení míry zásoby dusíku v půdě,
  sítě meteostanic signalizujících podmínky pro rozvoj chorob plodin.