Časová osa

 

 

 

1893 nebo 4 První pokusy o šlechtění cukrové řepy v cukrovaru Dobrovice

1895 Do cukrovaru Dobrovice nastupuje jako vrchní chemik Václav Bartoš a přebírá i šlechtění cukrové řepy

     

1905 První významnější použití dobrovického semene v českých cukrovarech

1910 Ústředním ředitelem Thurn Taxiských podniků se stává Heřman Cron

     

1911 Zahájení rekonstrukce cukrovaru Dobrovice

1912 Založení Společnosti pro pěstění řepového semene

1912 Výstavba Šlechtitelské stanice řepy a obilovin v Semčicích, ředitelem je Václav Bartoš

1912 Počátek šlechtění obilovin v Semčicích (Václav Tymich)

1913 Dokončení výstavby šlechtitelské stanice v Semčicích a rekonstrukce cukrovaru Dobrovice

1924 Návštěva prezidenta T.G.Masaryka v Semčicích

1927 Zřízení zastoupení ve Francii

1932 Do důchodu odchází ředitel Václav Bartoš, novým ředitelem se stává Václav Stehlík

     

1932 Zřízení filiálky v Anglii

1946 Novým ředitelem jmenován Václav Tymich

1946 Povolení odrůdy Dobrovická A

1948 Ředitel Josef Pázler

1949 Řízením stanice pověřen Stanislav Benc

1951 Ředitelem opět Václav Stehlík

1951 Zřízen Výzkumný ústav řepařský s odděleními šlechtění, agrotechniky a ochrany

1958 Václav Stehlík odchází do důchodu, ředitelem jmenován Slavomír Zavadil

1970 Ředitel Jan Fadrhons

1970 - 1973 Politické prověrky a odchod řady pracovníků z ústavu (J.Fiedler, S. Zavadil, J.Smrž), příchod nové generace (V.Mydlil, J.Mydlilová, A.Jirsák, F. Puršl, F. Čejka, V. Řimsa, J.Chochola)

1976 Ředitel Václav Zavřel

1976 K ústavu přičleněny šlechtitelské stanice Kralice na Hané, Dobřenice a Kostelec u Křížku

1979 Povolení jednoklíčkové odrůdy cukrové řepy Domona, šlechtitel Jan Maier

1983 Ředitel Jaroslav Červinka

1990 Založení Svazu pěstitelů cukrovky Čech se sídlem v Semčicích

1991 Ředitel Jaromír Chochola

1992 Privatizace ústavu, vznik Řepařského institutu, šlechtění přebírá firma Hilleshög (dnes Syngenta)

1994 V Semčicích zřizuje zastoupení KWS SAAT AG

1998 Ukončení státní podpory řepařského výzkumu

2000 Obnovení řepařského výzkumu na základě spolupráce Řepařského institutu se společností Cukrovary TTD (dnes Tereos TTD)

2003 Kapacita cukrovaru Dobrovice se po sérii rekonstrukcí zvyšuje na 12 000 t/den

2006 Výstavba lihovaru v Dobrovici

2011 Výnos řepy v Čechách 82 t/ha, výnos polarizačního cukru více než 13 t/ha